Acoustic Design Solutions - Slide Panel

ALLA DESIGNS

SPECIFIKATIONER, ANBUDSBESKRIVNINGAR, DWG-FILER, BROSCHYRER

Slide Panel är den senaste produkten i Kurage Acoustic Design Solutions - en ny och annorlunda produkt som förenar tre viktiga egenskaper: rumsavdelning, avskärmning och ljuddämpning.

Slide Panel är en enkel, stilren och flexibel lösning som ger en bättre ljudmiljö än gardiner och är samtidigt en enklare designlösning än traditionella och tunga vikväggar. Slide Panel kan användas i alla miljöer, t.ex. restaurang, kontor, lounge och skola.

Systemet är skjutbart. Varje panel är upphängd i två hjul i ett takmonterat glidsystem med separata skenor. Elementen kör i varsin skena och kontrolleras därmed var för sig. Systemet har flexibel monteringshöjd.

SLIDE PANEL SYSTEM 30 ROUNDED

BROSCHYR