SYMBIOS MELLAN GOD DESIGN OCH SKICKLIGT HANTVERK GER UNIKA TEXTILIER

Kurages textilier är handtryckta vilket gör att inget tyg är det andra riktigt likt.

Genom att kombinera traditionella trycktekniker med nya vävtekniker och färgtyper uppnår vi ett taktilt och komplext uttryck.

Vårt mål är alltid att designa och tillverka textiler som på ett estetiskt tilltalande sätt reflekterar vardagslivet. 

Naturen är vår stora inspirationskälla, liksom konst, urbant liv och resor, och vår föreställning om design och nordisk minimalism ger produkterna en tidlös kvalitet oavsett rådande trender.